pabrūžinti

pabrūžinti
pabrū́žinti tr. patrinti, pabraukyti: Šitą vielą pabrū́žink su pielyčia, kad perlaužtum Žvr. Grindys labai apsinešusios – pabrū́žink, kad būtų baltos Mrj. Pabrùžink bent kiek, rūdymas (rūdys) nusiims Ds. | refl.: Kiaulė į tvorą pasibrū́žino ir nuėjo Mrj. \ brūžinti; apibrūžinti; išbrūžinti; nubrūžinti; pabrūžinti; subrūžinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pabrūžinti — vksm. Vai̇̃kas pabrūžina pirštù apledi̇̀jusį sti̇̀klą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • patrinti — patrìnti, pàtrina, patrynė Rtr, NdŽ, DŽ1 1. tr. SD258, Sut, N, LL151, Š, KŽ spaudžiant kuo nors pabrūžinti: Pàtrini [česnakais] tuos kumpius, tai vis gardesniai būva Alz. Pàtrena [gintarą], i kimba popieriukai Užv. Tokiuo [stebuklu yra]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibrūžinti — tr. aptrinti, apdėvėti: Tokiu aštriu keliu vaikščiodamas, gerokai batus apibrūžinsi Vvr. | refl.: Batų šonai apsibrūžinę Vvr. brūžinti; apibrūžinti; išbrūžinti; nubrūžinti; pabrūžinti; subrūžinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptrinti — aptrìnti, àptrina, aptrynė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ; MŽ, LL194 1. N kuo nors kiek patrinti, pabrūžinti: Aptrydavo su tuo akmenaičiu, ir neskaudėdavo smilkminiai Pgg. Karpą reik su silkės akimis aptrinti ir tas akis po ugnies pamesti, tad, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brūžinti — ( yti), ina, ino, brū̃žinti, brùžinti 1. tr., intr. trinti, brūžuoti: Šaka šaką brūžina Vv. Pagalį į pagalį brū̃žino, kol nudailino Užv. Brūžyk nagais į sienas, kad būt miklūs (sakoma muzikantui) Dkš. Tuos čebatus brūžink į akmenį, tai tu juos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbrūžinti — 1. tr. ištrinti, išbrūžuoti: Drabužiai išskalbti ir išdžiovinti, reik tik išbrūžinti (iškočioti) Kltn. Išbrūžink tą kertę su šluota Lnkv. Virvė reikia gerai išbrùžinti, kad ji būtų lygi Rmš. 2. refl. praleisti (laiką) besibrūžinant,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubrūžinti — tr. nutrinti, nubrozdinti: Su tais kailiniais besitrindamas sienelę nubrūžinsi Jnšk. Medis ratų nubrūžintas Vvr. Pantis kojas nubrùžino [arkliui] Ds. | refl.: Nusbrūžino arklio šlaunis akėjant Lp. ║ nuakėti: Nubrūžinau bulves iš kelių kartų su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabrūžuoti — tr. 1. kiek pabraukyti, pabrūžinti: Stipriau pabrūžuok [grindis su šluota] Gs. ║ paobliuoti: Pabrūžuok, da nesueina lentos Prng. 2. kiek paminkštinti: Pabrūžuok pančius, kad švelnesni būtų Jrb. Da pabrūžuokit drobę, kad gerai išsibrūžuotų Kp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subrūžinti — 1. intr. imti braukyti: Muzikantas subrūžino smičium rš. 2. tr. sudėvėti, sutrinti: Jau jis subružino čebatus BsMtI50. | refl.: Pirmagalinis ratas visai susbrūžino Vlk. brūžinti; apibrūžinti; išbrūžinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”